با سلام خدمت شما عزیزان آزمون حفظ وتفسیر سوره حجرات در تاریخ95/6/5 ساعت 9صبح برگزار شد تعداد زیادی از خواهران و نوجوانان موسسه قرآنی شیفتگان وحی در این آزمون شرکت کردند .