فرا رسیدن ماه خون وقیام محرم الحرام بر شما عاشقان اهل بیت تسلیت باد 

.