بحث های مطرح شده در جلسه:

1-    گزارش آزمون سطح5 ویژه مربیان

2-    آزمون تجوید و روخوانی ویژه قرآن آموزان (تاریخ برگزاری آزمون 23و24 آذر ماه، ساعت 8 صبح، منبع آزمون از سوره جن تا آخر سوره مرسلات )

3-    لیست حضور وغیاب 3 ماهه توسط مربیان تکمیل و تحویل خانم محمودی داده شد و لیست جدید به مربیان ارائه شد.

4-    تشکر ویژه از خانم جواهری مدیریت موسسه و خانم علیزاده معاون اجرایی جلسات بابت ارزیابی از جلسات.

5-    تشکر وقدر دانی از نمایندگان عزیزی که در اردوی زیارتی شاه جمال (علیه السلام) شرکت داشتند .

6-     تبلیغ کلاس های جدید موسسه ازجمله (مصحف ، تربیت معلم روخوانی و.....)

7-    اردوی زیارتی عتبات و مشهد مقدس ویژه مربیان و قرآن آموزان (برای کسسب اطلاعات بیشتر به خانم یوسفی مراجعه شود)

 

شورای جلسات موسسه قرآنی شیفتگان وحی