بحث های مطرح شده در جلسه :

1-   زمان آزمون سطح 5 ویژه مربیان اعلام و ثبت نام آغاز شد،تاریخ برگزاری آزمون13 آذر ماه(جهت کسب اطلاعات بیشتر به خانم معصومی مراجعه شود)

2- آزمون تجوید و روخوانی ویژه قرآن آموزان (تاریخ برگزاری آزمون روخوانی 23و24آذر  ماه، ساعت 8 صبح، منبع آزمون قرائت دو سطح روخوانی وتجوید از سوره جن تا آخر سوره مرسلات )

3-    لیست حضور وغیاب 3 ماهه توسط مربیان تکمیل و تحویل خانم محمودی داده شد و لیست جدید به مربیان ارائه شد.

4-    تشکر ویژه از خانم جواهری مدیریت موسسه و خانم علیزاده معاون اجرایی جلسات بابت ارزیابی از جلسات.

5-    تشکر وقدر دانی از مربیان عزیزی که در اردوی زیارتی شاه جمال (علیه السلام) شرکت داشتند .

6-     خیر مقدم وخوش آمد گویی به مربیان جدید که در جلسه انجمن حضور داشتند.

7-    ارائه کتبی گزارش عملکرد 6 ماه اول سال 95 جلسات به مربیان گرامی.

8-    تبلیغ کلاس های جدید موسسه ازجمله (مصحف ، تربیت معلم روخوانی وحفظ .....)

9-    اردوی زیارتی عتبات و مشهد مقدس ویژه مربیان و قرآن آموزان (برای کسسب اطلاعات بیشتر به خانم یوسفی مراجعه شود)

10-      بازدید مربیان از غرفه فروش موسسه

 

شورای جلسات موسسه قرآنی شیفتگان وحی