اطلاع رسانی کلاسهای موسسه قرآنی شیفتگان وحی, [۲۹.۰۴.۱۷ ۱۸:۵۱]

یازهرا:

🌎🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

سه گل روییده اندرباغ احساس🌼

گل سوسن،گل نرگس،گل یاس🌼

گل اول که ماه عالمین است🌼

عزیز فاطمه نامش حسین است🌼 

گل دوم که او غرق است درفضل🌼

امید مرتضی نامش ابوالفضل🌼

گل سوم گل میعاد باشد🌼

امام چهارمین سجاد باشد🌼

فرا رسبدن ایام ماه شعبان و اعیاد شعبانیه بر همه شما عزیزان مبارکباد🌼