بشتابید بشتابید و فرصتها را غنیمت بدارید  📢📢📢📢📢

جلسه تحقیق وپژوهش های قرآنی توسط استاد مجرب سرکار خانم یاسینی در مقطع تحصیلی بالای دیپلم بصورت رایگان برگزار میگردد. 

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃 

زمان:چهار شنبه ها  ساعت8/30الی10

مکان:میدان پلیس ،ابتدای بلوار شهید محلاتی ،کوچه 2

تلفن: 37233390-92

🌺موسسه قرآنی شیفتگان وحی 🌺