💐💐   اطلاعیه 💐💐

 

طرح جزء خوانی در طول سال

( نوجوانان درتابستان  )

🌺🌺🌺🌺

روز های شنبه ساعت 11 صبح

 

از مادران  علاقه مند دعوت می شود نوجوانان خود را در روز شنبه 3 تیر ماه به موسسه قرآنی شیفتگان وحی بیاورند تا در جزء خوانی قرآن  شرکت کنند.