افتتاح محفل انس با قرآن (جزءخوانی قرآن) با هدف تقویت روانخوانی قرآن کریم

خواهران =  شنبه ها ساعت 17

نوجوانان = شنبه ها ساعت 11

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

آدرس: میدان پلیس،شهیدمحلاتی،محلاتی ۲،موسسه قرآنی شیفتگان وحی