دوستان عزیز:

فرصت ها (تابستان)را غنیمت بشمارید؛

جلسه تحقیق وپژوهش به صورت کاربردی ساعت  30 / 8  الی10  روزهای پنجشنبه

(به صورت رایگان) باحضوراستادمجرب سرکارخانم جوشقان نژاد درموسسه قرآنی

 شیفتگان وحی برگزار می گردد

بازدهی این جلسات:

مراحل مقدماتی کتاب نویسی   با تالیف شماعزیزان وبه صورت گروهی انجام شده وبه

چاپ خواهد  رسید.  ان شاء الله