خواهران عزیز جهت ثبت نام کلاس آموزش کامپیوتر و

تزریقات  (سرم)  در شیفت بعدازظهر هرچه سریع تر به موسسه مراجعه کنید.

خواهران گرامی کلاس آمورش سیره پیشوایان توسط استادخانم منادی موحد

شنبه ۹۶/۴/۳۰ افتتاح میشود.

جهت ثبت نام به دفترپذیرش موسسه مراجعه فرمایید.

و در ادامه:

کلاس طب اسلامی(درمان بیماری ها)توسط استاد مجرب حاج آقای کریمی

افتتاح گردید.(تحت نظرآیت ا...تبریزیان)

یکشنبه ها و سه شنبه ها  ساعت ۱۰.۳۰صبح