💐اولین  افطاری ایتام💐

💐موسسه قرآنی شیفتگان وحی💐

چهارشنبه  ۱۸ماه رمضان(۲۴خرداد) افطاری ایتام ویژه ماه مبارک رمضان با مدیریت سرکار خانم جواهری وخیرین محترم تهیه و توزیع شد.

این افطاری برای ۱۵۰ نفر تدارک دیده شده بودکه از کلیه بانیان خیّر  تقدیر به عمل می آید.