🌸🌸موسسه قرآنی شیفتگان وحی بار دیگر خوش درخشید🌸🌸

شب گذشته در مراسم     همایش ترجمه قرآن  وتجلیل از فعالان و موسسات قرآنی که باحضورنخبگان وچهره های  قرآنی ومسولان اجرایی وفرهنگی استان درمجتمع ناشران برگزارگردید.

از سرکار خانم زینب سادات جواهری به عنوان مدیر موسسه و نخبه و فرهیخته قرآنی تقدیروتشکر  به عمل آمد و 

موسسه شیفتگان وحی به عنوان یکی از موسسات ممتازقم شناخته شد.

درپایان هم خانم جواهری درمصاحبه ای که ازطرف صداو سیمای مرکز قم بود شرکت نمودند. وفعالیتهای موسسه درسالهای قبل وکنونی تشریح نمودند.