حفاظ عزیز توجه توجه

📢📢📢📢📢📢📢

ثبت نام  کلاس تثبیت حفظ کل و20جزء قرآن کریم  وهمچنین آموزش حفظ از ابتدا ، 5جزء،10جزء،15جزء،20جزء،  آغاز شد

📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖

از علاقمندان به شرکت در این کلاسها دعوت میشود دراسرع زمان

 جهت ثبت نام  به دفتر پذیرش موسسه‌ قرآنی شیفتگان وحی وشعبه مراجعه نمایند.

🌷جنب میدان پلیس ابتدای خیابان شهیدمحلاتی،محلاتی 2

🌷چهارمردان،کوچه41فرعی 8


تلفن:37233390-92