خبرهای بروز موسسه قرآنی شیفتگان وحی

کانال اطلاعات جدیدو بروز  موسسه شیفتگان وحی درخدمت خواهران گرامی میباشد.

فعالیت های قرآنی، فرهنگی ،مراسمات مذهبی، اردو های زیارتی و تفریحی در کانال گذاشته می شود.

با ما در ارتباط باشید

https://telegram.me/shifteganvahy

خبرهای بروزموسسه قرآنی شیفتگان وحی

اطلاعات بروز  موسسه اعم از فعالیت های قرآنی، فرهنگی ،مراسمات مذهبی، اردو های زیارتی و تفریحی در کانال گذاشته می شود.

آدرس: میدان پلیس ،ابتدای خ محلاتی۳۷۲۳۳۳۹۰