اطلاعات بروز  موسسه اعم از:

 فعالیت های قرآنی، فرهنگی ،مراسمات مذهبی، اردو های زیارتی و تفریحی در کانال گذاشته می شود

آدرس: میدان پلیس ،ابتدای خ محلاتی۳۷۲۳۳۳۹۰

لینک کانال موسسه:

https://telegram.me/shifteganvahy

ارتباط با ادمین کانال:

@z_javaheri_2