مراسم اختتامیه برنامه هاى قر آنی تابستانى امسال دارالقران امام حسین(ع)