کلاس آموزش (قواعدروخوانی۲)

آدرس: خیابان هنرستان کوچه بهار منزل :زیرزمین سوپری بهار

تحت نظر استاد خانم یوسفی از مربیان موسسه قرآنی شیفتگان وحی

استاد گرامی سرکار خانم رئیس میرزایی

روزهای یکشنبه وچهارشنبه

ساعت 10

لطفا به عزیزان علاقه مند اطلاع دهید.