کلیه کلاسهای آموزشی موسسه قرآنی شیفتگان وحی (طرح پودمانی) همراه با امتیازات  ویژه (هزینه کم  وبه صورت اقساط )  می باشد  مهلت ثبت نام   17  تا   26 آذر ماه                            شماره تماس 37233390/92