از عموم  علاقه مندان  دعوت می شود تا جهت بازدید به نمایشگاه قرآن و عترت واقع در مجتمع ناشران   استان قم مراجعه نمایند.