🍃🍂🌼🌷🌸🍃🍂🌾

سلام ؛ به خانمهای گل قرآن دوست

ضمن آرزوی قبولی عبادات ومناجات

شما عزیزان در ماه شعبان و تبریک نزدیک شدن به پربرکت رمضان، عرض میکنم.

شعبه قرآنی موسسه شیفتگان وحی درماه رمضان جلسات تفسیر وقرائت قرآن برگزار میکند..


کلاس شیعه شناسی توسط خانم خجسته ساعت ۱۰ صبح

 

خواندن دعاهای روزانه ساعت ۱۱

 

قرائت یک جزء قرآن کریم ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰

 

در خاتمه ان شاءالله اقامه نماز جماعت ظهر خواهد بود.

 

هزینه کلاس تفسیر خانم خجسته فقط ۰۰۰ ۱۰ تومان میباشدکه البته کسانی که ۵نفر را همراه خود به کلاس بیاورند، "خودشان بدون هزینه" مهمان ما هستند.

 

حتما خودمان ودوستانمان را ازاین فرصت طلایی بهره مند کنیم تا بتوانیم گامی درجهت شناخت قرآن وان شاءالله عمل به آن برداریم.