موسسه قرآنی شیفتگان وحی درترم زمستان کلاسهای پودمانی ذیل رادر طی هفته با بهرمندی از (اکثریت) اساتید حوزه ودانشگاه برگزارمی نماید.


  ساعت تشکیل کلاسها:

۸/۳۰  الی   ۱۰

 ۱۰  الی ۱۱/۳۰


شنبه ها

-قرائت تخصصی (مربیان)

- صرف مقدماتی

 - مصحف (ترجمه تحت لفظی قرآن)

- مداحی

- طرح جامع

- حفظ قرآن جزء۴


یکشنبه ها

- احکام

- مفاهیم

- حفظ قرآن جزء۲۰

- مصحف(ترجمه تحت لفظی قرآن)

- فن سخنوری

- طرح جامع(از ششم به نهم)

     دوشنبه ها

- قرائت عمومی

- نهج البلاغه

- صحیفه سجادیه


سه شنبه ها

- قواعد روخوانی

- قرائت عمومی

- مفاهیم

- حفظ قرآن جزء ۲۰

- مهدویت

- طرح جامع(از ششم تا نهم)


چهارشنبه ها

- مداحی

- تفسیر

- مصحف(ترجمه تحت لفظی قرآن)

- صرف مقدماتی

- طرح جامع(از ششم تا نهم)

- حفظ قرآن جزء ۴


پنج شنبه ها

- قواعد روخوانی

- مفاهیم

- حفظ قرآن جزء۲۰

این کلاسها در طی ۶ ماه برگزار می گردد

جهت اطلاعات بیشتر باموسسه تماس بگیرید

۳۷۲۳۳۳۹۰/۹۲

 

 

🔹پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shifteganvahy

🔸پیام رسان ایتا

https://eitaa.com/qom_02537233390