🌹🌹کلاسهای  تابستانی🌹🌹

🌺موسسه قرآنی شیفتگان وحی🌺

ویژه نوجوانان:

حفظ جزء ۳۰

صوت و لحن قرآن

معارف اسلامی + سرگرمی

آموزش مداحی

آموزش کامپیوترفتوشاب

کلاس ها در شیفت صبح یا بعداز ظهر(روزهای زوج) برگزار می شود.

هرعزیزی که تعداد( ۱ الی ۵) قرآن پژوه را با خود جهت ثبت نام بیاورد( از ۲۰ الی ۱۰۰ درصد تخفیف) برخوردار میشود.

🏃🏃ثبت نام در اسرع زمان🏃🏃