گردهمایی بزرگ اساتید ،مربیان وقرآن پژوهان

روز یکشنبه 96/2/31ساعت 9 الی 10/30 در موسسه قرآنی شیفتگان وحی برگزار شد

مراسم باقرائت قرآن توسط مربی عزیز سرکار خانم محمودی آغاز شد

سپس  مدیریت محترم موسسه سرکار خانم جواهری سخنانی پیرامون ایجادانگیزه بیان نمودند وپس ازکلیپ بسیار زیبا پخش نمودند  وتحلیل آ ن توسط حضار محترم صورت پذیرفت.

  معاونت محترم موسسه سرکارخانم زمانزاده در مورد فعالیتهای این مرکز وکلاسهای

 آموزشی شیفت صبح وبعداز ظهر صحبتهایی را بیان نمودندوسپس در پایان مراسم قرعه کشی واهداءجایزه به اساتید و قرآن پژوهان ونمایندگان  انجام شد.

ودرنهایت از مهمانهای گرامی پذیرایی بعمل آمد..