فرا رسیدن ماه مبارک  رمضان  را به همه عزیزان تبریک می گوییم

💐💐💐💐💐 💐💐

موسسه قرآنی شیفتگان وحی برگزار می نماید:

💐    شعبه مرکزی💐

قرائت قرآن کریم روزانه و تفسیر سوره مبارکه ملک طرح سراسری1451)

توسط مدیریت محترم موسسه، مبلغ حوزه سرکار خانم جواهری(همه روزه ساعت 10الی12/30

💐   شعبه چهارمردان 💐

قرآئت قرآن کریم توسط مربی قرآن سرکار  خانم یوسفی

تفسیر سوره مبارکه ملک طرح سراسری1451

توسط استادگرامی سرکارخانم خجسته 10الی12/30

📢📢📢📢📢📢📢

همراه با مسابقه روزانه واهداء جوایز