تفسیر تخصصی قرآن کریم توسط کارشناس مجرب حوزه

 

سرکار خانم یاسینی

 

برگزار میشود.

 

 

 

 

 

این دوره در روز دوشنبه  07/09/1394 ساعت 10:30 صبح افتتاح خواهد شد.

 

هزینه این دوره برای علاقه مندان عزیز بصورت رایگان می باشد.