در این نمایشگاه انواع کتاب در موضوعات مختلف اعم از مذهبی ، قرآنی ، علمی ، روانشناسی و .... با

70درصد تخفیف ارائه می گردد.

زمان بازدید : روز اربعین حسینی از ساعت 9 الی 12

مکان : چهارمردان کوچه 41 فرعی 8 حسینیه بیت الزهرا ( موسسه قرآنی شیفتگان وحی)