این ضیافت توسط موسسه قرآنی شیفتگان وحی وبا کمک های مردمی برای 400 نفر از ایتام

در تالار لوکس طلایی در روز 21 رمضان به تاسی از مولی متقیان (علیه السلام )برگزار گردید.

از کلیه بانیان محترم که توفیق افطاری ویتیم نوازی ایتام ، به ویژه از مدیرمحترم تالار

 که افتخارپذیرایی این عزیزان و بخشی از هزینه پذیرایی ایتام رابه عهده داشتند

 نهایت تقدیر وتشکر به عمل می آید