🌹🌹🌹طرح جامع🌹🌹

توجه 📢📢


آیا مایلید سطح تحصیلات شما بالا برود

😇😇😇😇

آیا دوست دارید راه سه ساله را یک ساله بروید 

پس بشتابید 😀😀😀😀

سال (هفتم ،هشتم ونهم ) را در نه ماه بگذرانید ومدرک سیکل را از آموزش وپرورش دریافت کنید

هر چه زود تر ثبت نام کنید

🏃🏃🏃🏃🏃🚶🚶🚶

مهلت ثبت نام فقط 17 الی 22 شهریور 

✨✨✨✨

همراه با فرزندانتان درس بخوانید تا از آنها عقب نمانید 

😞😞😞😞 

💥مهد نگهداری و آموزشی برای کودکان شما درنظر گرفته شده است💥

موسسه قرآنی شیفتگان وحی 

تلفن تماس 37233390/92 

💫💫💫💫💫

جهت اطلاع از فعالیتهای موسسه واژه 《شیفتگان وحی 》را به سامانه 10008590 ارسال نمایید🌹