خبرهای به روز موسسه قرآنی شیفتگان وحی در پیام رسان ایتا

اطلاعات بروز  موسسه اعم از کلاسهای آموزشی فعالیت های قرآنی، فرهنگی ،مراسمات مذهبی، 

اردو های زیارتی و تفریحی در کانال گذاشته می شود.

آدرس: استان قم ،میدان پلیس ،ابتدای خیابان شهید محلاتی ،محلاتی۲موسسه قرآنی شیفتگان وحی


👇👇👇

https://eitaa.com/qom_02537233390