👗فرصتی استثنایی برای کسانی که می خواهند بدون الگو خیاطی کنند 👗✂

 

کلاس خیاطی بدون الگو دوخت (چادر ،بلوز ،شلوار و.... )


امروز ثبت نام کنید فردا دیر است

همراه با استاد خیاطی مجرب