توجه توجه 📢📢📢📢📢📢📢📢

   اداره اوقاف برگزارمی کند: 

چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در رشته های:

1- حفظ کل،20جزء،10جزءو5جزء

چهلمین2-نهج البلاغه (حکمت 10تا110)

3-تفسیر سوره مبارکه یوسف ورعد از کتاب تفسیر نمونه

4-حفظ موضوعی 

🌸مهلت ثبت نام نیمه دوم اردیبهشت 🌸

مسابقه تفسیر ونهج البلاغه درخرداد ماه برگزار می شود .

محل ثبت نام: موسسه قرآنی شیفتگان وحی 

جهت کسب اطلاعات بیشتربا شماره زیرتماس بگیرید

تلفن تماس: 37233390