نتایج مسابقه بزرگ حفظ سوره فجرکه در سال 1395 به صورت سراسری با حمایت اتحادیه تشکل های قرآنی در موسسه شیفتگان وحی برگزار شد از این قرار است:

🌺🌺🌺🌺🌺

نوع جوایز : پلاک طلا

تعدادبرندگان 3نفر از موسسه شیفتگان وحی

خانم ها:

1)آسیه راشدی

2) انیس کتبی

3) کبری کامرانی

🌺🌺🌺🌺🌺

جوایز این عزیزان به زودی به آنها اهدا خواهد شد.