صرفا جهت اطلاع شما خواهران عزیز 📢📢📢📢📢📢📢

گزارشی ازمراسم بزرگداشت مقام معلم با حضور مربیان جلسات قران وعترت موسسه شیفتگان وحی

📘📘📘📘📘📘📘📘📘📘

این مراسم با همخوانی آیاتی از قرآن کریم توسط مربیان آغاز وسپس جناب حجت اسلام والمسلمین آقای جواهری برای مربیان عزیزمان سخنرانی نمودندسپس سرکارخانم جواهری مدیریت  محترم موسسه بعداز تقدیروتشکر نکاتی را پیرامون ارتباطات و اداره کردن یک جلسه برتر بیان نمودندودر آخر معاونت آموزشی جلسات سرکار خانم کلاهمال همگام با مدیریت موسسه  هدایایی به رسم یادبود به مربیان عزیز تقدیم نمودند.

            🌹🌹🌹🌹🌹

ازخداوند منان آرزوی موفقیت برای همه عزیزان را داریم.

 🌸🌸