عرفی سه کتاب آموزشی📔📙📘:

📗  کتاب آموزش روخوانی قرآن مطابق با رسم الخط عربی سطح1 

( خط عثمان طه) چاپ دوم

 2⃣کتاب آموزش روخوانی سطح  قرآن مطابق بارسم الخط عربی سطح 2  چاپ  بیست وچهارم ،هرچاپ با تیراژ بالا

  3⃣کتاب آموزش تجوید مطابق با رسم الخط عربی

 (خط عثمان طه)   چاپ سوم 

      🌷جهت تهیه کتب فوق ،باتخفیف ویژه با ما تماس بگیرید.🌷     

       موسسه قرآنی شیفتگان 09127489599             

                                                                    025. 37233390/92