ای کاش برای ما دعا بنویسند                                                                           یک تذکره ی کرببلا بنویسند

                                                                                   ما حج که نرفته ایم اما کافی است                                                         یک مرتبه حج فقرا بنویسند

                                                                                                                                                                                                    آقا به ملازمان بگو نامم را                                                                                               یک گوشه ی ایوان طلا بنویسند

توجه 👌   اردوهای زیارتی  👌 توجه

همراه با اردوهای زیارتی موسسه قرآنی شیفتگان وحی

مشهد مقدس: دوشنبه 1396/5/23

وسیله: اتوبوس🔸هزینه: 120 000 تومان

سه شب اقامت درمنزل نزدیک حرم ، همراه با غذا

 ( ۲۳ذیقعده، روز زیارتی امام رضا )

🔶 🔶 🔶 🔶

 زیارت عتبات عالیات: 1396/6/6

( به مناسبت ۹ذیحجه ، روزعرفه)

وسیله سفر:اتوبوس

اقامت درحسینیه

هزینه: 420000 تومان

زیارت عتبات عالیات: بعداز عرفه

وسیله: اتوبوس هزینه 600000 تومان

اقامت در سوئیت

برای عزیزانی هم که امکان سفرهای چندروزه ندارند،

 اردوی یک روزه " امام زاده داوود علیه السلام" را در نظر گرفتیم.

زمان : 1396/3/6  هزینه: 20000تومان

: 37233390 - 37233392

تماس فقط روزهای زوج بعداز ظهر